CSG Wessel Gansfort naar Gambia

Groningen -  CSG Wessel Gansfort in Groningen komt met een project waarin leerlingen aan de slag gaan met ontwikkelingshulp in een land dat sinds een week ook een speerpunt is van ons Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking: Gambia.

De leerlingen gaan het ondernemerschap in Gambia stimuleren en vormgeven. Onderwijs is essentieel om jongeren ondernemerschapsvaardigheden bij te brengen, in Nederland en in Gambia, en hen voor te bereiden op de toekomst. Samen met professionele organisaties als European Business Competence License (EBCL) ontwikkelt CSG Wessel Gansfort de ondernemerschapskwaliteiten van haar leerlingen. De leerlingen gaan in mei zelf naar Gambia om marktonderzoeken uit te voeren, onder andere voor Groninger bedrijven. Daarnaast gaan de leerlingen ter plekke ondernemerschapsvaardigheden uitwisselen met Gambiaanse studenten. In dit traject ontwikkelen de leerlingen hun vaardigheden om projecten te organiseren. Dit sluit goed aan op de lessen Management & Organisatie waarin de theorie tot uitvoering wordt gebracht door zelf evenementen te organiseren. “Dit is echt een uitdaging!” zegt een van de deelnemende leerlingen. In de week van 12 tot en met 20 mei reizen 10 leerlingen en 2 docenten af naar Gambia om daar de markt te verkennen. “Een uniek project om te doen met leerlingen, maar wat een levenservaring en ondernemerschapsontwikkeling krijgen de leerlingen zo mee.” In samenwerking met entrepreneurs ter plekke is een mooi programma samengesteld. Zo worden de leerlingen gekoppeld aan de studenten in Gambia (secondary schools), gaan de Nederlandse leerlingen met een Gambiaanse mentor de markt verkennen en wordt het internationale EBCL programma geïmplementeerd. De voorbereidingen zijn al in volle gang waarbij een spectaculaire aftrap georganiseerd werd met de alom bekende Henk de Haan van Broez’n én een radio debuut van het project die de leerlingen een wervelwind aan enthousiasme en inspiratie meegaven.