Start fonds voor leefbaarheid, zorg en energie in Groningen

Groningen - Het revolverend fonds Groningen is vrijdag 17 februari 2017 officieel open. Het fonds heeft een omvang van 25 miljoen euro. De provincie Groningen heeft dit fonds opgericht om maatschappelijke initiatieven op het gebied van leefbaarheid, zorg en energie te stimuleren en financieel te ondersteunen.

Aan het fonds is vanuit het programma Kansrijk Groningen 2 miljoen euro toegevoegd specifiek voor lokale energie-initiatieven in het aardbevingsgebied. Met de oprichting van de stichting revolverend fonds Groningen en de benoeming van het bestuur kunnen initiatieven vanaf nu aanvragen indienen. Leningen in plaats van subsidies In haar coalitieakkoord hebben Gedeputeerde Staten fors ingezet op de onderwerpen leefbaarheid en energie. Voor beide is een uitvoeringsprogramma in volle gang. In beide programma’s is afgesproken leningen te willen verstrekken om initiatieven verder te helpen. Gedeputeerde Eikenaar: 'met het verstrekken van leningen kunnen we hetzelfde geld opnieuw gebruiken om maatschappelijke initiatieven verder te helpen. Vaak hebben initiatieven in onze provincie onvoldoende startgeld. Juist het verstrekken van dit geld in de vorm van een lening geeft rendement en dát kunnen we dan weer opnieuw investeren. In het geval van leefbaarheid hebben we ook een subsidieprogramma. Dit fonds met leningen vormt hier een mooie aanvulling op.' Het fonds ter waarde van 25 miljoen euro is opgedeeld in drie categorieën. Het College heeft 10 miljoen beschikbaar gesteld voor leefbaarheidsdoelen, 5 miljoen voor zorg en 8 miljoen voor energie. Gedeputeerde Nienke Homan: 'We zien dat er veel initiatieven ontstaan op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Vaak is het lastig om bijvoorbeeld een gebouw energieneutraal te maken omdat de kosten voor de baten uit gaan. Echter, investeren in energiemaatregelen rendeert vrij snel. Wij denken dan ook dat we met het geven van leningen meerdere duurzame projecten kunnen helpen gerealiseerd te worden'. Vanuit het deelprogramma lokale energietransitie (onderdeel van Kansrijk Groningen) wordt 2 miljoen specifiek voor lokale initiatieven op het gebied van energie aan het fonds toegevoegd. Dit heeft ten doel om lokale projecten met een lening tot € 50.000 te ondersteunen. Stichtingsbestuur Afgelopen dinsdag hebben Gedeputeerde Staten de stichting revolverend fonds Groningen opgericht. Ook is het bestuur van deze stichting benoemd. Voorzitter van de stichting is mevr. T. Siertsema; penningmeester is dhr. J. Cooijmans en tot slot is mevr. H. Sanders benoemd als secretaris.