Lezingen over de Kerstvloed 1717

Groningen - Een lezing van Tonko Ufkes en Piet Nienhuis over de grens langs de zee 1 maart in het gebouw van het RHC Groninger Archieven in Groningen. Aanvang 20.00 uur (de zaal gaat open om 19.30 uur).

De derde avond in de serie lezingen over de Grenzen van Groningen gaat over de grens langs de zee: de Kerstvloed van 1717 en de dijken. Tonko Ufkes besteedt aandacht aan oorzaken en gevolgen van deze natuurramp, die heel Noord-Groningen zwaar trof, waarna Piet Nienhuis bezoekers de sporen van die overstroming in het landschap laat zien. De Kerstvloed van 1717, hoe kon het gebeuren? Waarom gebeurde het na 1717 nooit weer? Aan de hand van een presentatie en een quiz gaat Tonko Ufkes in op de details. Hij schreef in 1984 als afstudeerscriptie: De Kerstvloed van 1717. Oorzaken en gevolgen van een natuurramp. Voor het tijdschrift ‘Stad & Lande’ schrijft hij zo nu en dan over een 17e -eeuws onderwerp. Piet Nienhuis wandelde de afgelopen vier jaren ongeveer 200 km langs de grenzen van de Kerstvloed, de verwoestende stormvloed die alleen al op het platteland van Groningen ongeveer 2.300 slachtoffers heeft geëist. Zijn zwerftochten gingen langs (het tracé van) de middeleeuwse ‘oude dijk’, die gelegen heeft langs de Eems, de Waddenzee en het Reitdiep. Waar mogelijk heeft Nienhuis, bioloog, emeritus hoogleraar Milieuwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en schrijver van boeken over landschapsgeschiedenis, zijn zoektochten gekoppeld aan de lotgevallen van zijn voorouders, die rond 1700 woonden en werkten in de Ommelanden en het Oldambt. De Kerstvloed van 1717 en zijn voorganger de Sint-Maartensvloed van 1686, hebben vele uitingen van menselijke bewoning in de kuststreek uitgewist. Toch stuitte Nienhuis tijdens zijn wandelingen op vele sporen in het landschap die de herinnering aan de Kerstvloed levend houden. Hij schreef Kerstvloed 1717, een pelgrimstocht. Dit boek verschijnt in de loop van 2017. De lezingenavond is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden. De avond wordt georganiseerd door de Vereniging Stad & Lande, de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Groningen en het RHC Groninger Archieven.