Partij voor de Dieren wil regelgeving college rondom vuurwerkshows

Groningen -  De Partij voor de Dieren wil dat het college van GS gebruik gaat maken van haar bevoegdheden op grond van het Vuurwerkbesluit om vogels in de broedperiode te beschermen.

Voor vuurwerkshows moet de provincie namelijk toestemming geven. De partij wil dat dat tijdens het broedseizoen niet gebeurt, tenzij de aanvrager overtuigend aantoont dat er geen vogels door gestoord zullen worden.