Meer kansen op de arbeidsmarkt in Groningen

Groningen -  In januari 2017 ligt het aantal WW-uitkeringen in Groningen 8,7% lager dan het jaar daarvoor.

De verbeterde economische omstandigheden maken dat er meer kansen op de arbeidsmarkt ontstaan. Via diverse scholingsprojecten zorgt UWV ervoor dat werkzoekenden ook daadwerkelijk van die kansen gebruik kunnen maken. In januari 2017 telde Groningen 15.793 WW-uitkeringen. Dat is 5,2% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in januari toe met 547 uitkeringen (3,6%), dit is toe te wijzen aan seizoensinvloeden. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Groningen 8,6% (-1.484) minder WW-uitkeringen.