GroenLinks wil dat Groningen natuurinclusieve landbouw gaat stimuleren

Groningen - GroenLinks Statenlid Harrie Miedema heeft woensdag 15 februari in de commissie Ruimte, natuur, leefbaarheid aan Gedeputeerde Staten van Groningen gevraagd om de natuurinclusieve landbouw te stimuleren.

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van landbouw waarbij rekening wordt gehouden met de natuurwaarden op het boerenland en waarbij de boer een boterham kan verdienen. Landbouw-gedeputeerde Henk Staghouwer gaf aan positief te zijn over natuurinclusieve landbouw en was bereid om een expertmeeting te organiseren voor Statenleden en andere geïnteresseerden.