Johan Kolsteeg nieuw bestuurslid Kunstraad

Groningen - Met ingang van 30 januari 2017 maakt Johan Kolsteeg deel uit van het bestuur van de Kunstraad Groningen.

Johan Kolsteeg werkt als universitair docent Cultureel Ondernemerschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarvoor was hij lector en onderzoekscoördinator Kunst en Economie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Johan Kolsteeg heeft muziekwetenschap gestudeerd en is gepromoveerd op onderzoek naar ‘Strategy formation in cultural and creative organisations‘. Daarnaast is hij ook actief als bestuurs- en commissielid in de culturele sector. Zo was hij betrokken bij de Amsterdamse Kunstraad, de Stichting Gaudeamus en het Nederlands Kamerkoor. Naast Johan Kolsteeg bestaat het bestuur uit Hans van Maanen (voorzitter), Jaap Bos (penningmeester), Myriam Jansen en Hanka Otte. Rika Pot neemt  1 maart afscheid van het bestuur vanwege het verstrijken van haar zittingstermijn. De eind 2016 gestarte werving van de nieuwe voorzitter van de Kunstraad loopt nog. Het bestuur zal zich de komende tijd buigen over actuele thema’s als de Noordelijke samenwerking en de discussie over het landelijke cultuurbestel