SP doet voorstel eigen bijdragen thuiszorg te verlagen

Groningen - De SP zal vandaag (woensdag 15 februari) in de gemeenteraad van Groningen voorstellen om de eigen bijdragen voor thuiszorg te verlagen.

In het clienttevredenheidsonderzoek van de gemeente Groningen geeft 1/5 van de respondenten aan door de hoogte van de eigen bijdrage minder zorg af te nemen of hier in het geheel van af te zien. Volgens de SP mogen kosten nooit een drempel zijn voor Stadjers om de zorg te krijgen die zij nodig hebben.