PvdA met wijkacties in Paddepoel

Groningen - De PvdA treffen houdt verschillende acties in Paddepoel.

De eerstkomende actiedag is zaterdag 18 februari, wanneer geflyerd wordt. De zaterdag daarop, 25 februari, gaat de PvdA onder de noemer canvassen van deur tot deur met bewoners in gesprek. Deze gesprekken gaan onder meer over ideeën, wensen en zorgen voor de wijk. Ondertussen is in de Vensterschool (Novo Venstercafé)het PvdA Ombudsteam actief. Hier kunnen bewoners met problemen in hun persoonlijke situatie aankloppen voor hulp. Denk aan problemen bij aanvraag van Wmo-hulp of bijstand. Of aan woonoverlast.  Tegelijk vindt in de Vensterschool (Novo Venstercafé)het Ledengesprek plaats. Hiervoor zijn alle PvdA-leden inPaddepoel uitgenodigd. Maandag 27 februari zijn weer deurgesprekken. Aansluitend is dan het grote Gesprek van Paddepoel. Hiervoor zijn alle bewoners, bedrijven en instellingen in de wijk uitgenodigd. Zij dragen zelf bespreekpunten aan. Van leefbaarheid en veiligheid tot ruimtelijke ordening en zorg.