Zorg voor elkaar

Groningen - De Protestantse Gemeente Damsterboord houdt 23 februari in samenwerking met het WIJ team Lewenborg een open avond over de veranderingen in de zorg in Wijkcentrum Het Dok.

Het doel van deze activiteit is op lokaal niveau ruimte te maken voor bezinning en gesprek over de kernwaarden in het menselijk bestaan. De kerkelijke gemeenschap deelt veel van deze waarden met anderen. Een van de waarden is: wie kwetsbaar is, mag op bescherming en recht rekenen. Op deze avond wil de Protestantse Gemeente ruimte maken voor gesprek aan de hand van enkele gebeurtenissen uit de praktijk. Theatergezelschap Improsa zal in drie afleveringen met woord en spel de problemen zichtbaar maken. In samenspel met het panel van deskundigen en de zaal zal deze groep de avond verzorgen op een creatieve manier. Mantelzorg Een oudere man verkeert in een situatie van afnemende gezondheid en een toenemende eenzaamheid. Hij wordt opgenomen in het ziekenhuis met een been- en armbreuk. Na ontslag uit het ziekenhuis zal er thuis hulp moeten komen. Kinderen wonen niet in de buurt. Bij wie kan hij terecht ? Jeugdzorg Een jong gezin met drie kinderen heeft geen controle meer over het gedrag van de oudste puberzoon. De moeder vindt in zijn slaapkamer een flinke hoeveelheid wiet. Correctie op het gedrag van de zoon leidt tot toenemende agressie tussen ouder en kind. De buren melden huishoudelijk geweld. Wat gebeurt er met deze melding, wie zijn in beeld om de jongen te ondersteunen en wie voor het gezin ? Huishoudelijke zorg Een vrouw van middelbare leeftijd met ernstig reuma heeft naast een bijstandsuitkering een PGB. Zij krijgt door de veranderende wetgeving te maken met een forse reductie op de 24 uur hulp per week. Ze raakt het overzicht kwijt door alle bureaucratische procedures. Hoe kan het Wij team, het netwerk en de kerkgemeenschap ondersteuning bieden ? Aanvang is 20.00 uur, zaal open om19.30 uur . De entree is 5.00 euro. Dit is inclusief koffie/thee en een consumptie na afloop. Zie voor meer informatie ook de website van Protestantse gemeente Damsterboord, www.damsterboord.nl