Nederlands Studenten Kamerkoor in Groningen

Groningen -  Het Nederlands Studenten Kamerkoor zingt 26 februari in de Lutherse Kerk in Groningen het programma ‘Emotioneel Abstract’. Aanvang is 15.00 uur. Kijk om kaarten te bestellen op  www.nskk.nl

‘Emotioneel Abstract’ varieert van abstracte klankwolken tot ontroerende, grappige of beklemmende muziek. De muziek is verbonden met kunst: gedichten, beelden en schilders vormen de inspiratie voor de componisten. Het NSK zet noten van het papier om in hoorbare, zichtbare en voelbare muziek. Over het programma Muziek is nauw verbonden met emotie. Abstractie lijkt eerder in andere kunstdisciplines te zien. Wat betekent abstractie voor het ervaren van emoties?  ‘Emotioneel Abstract’ probeert abstractie en emotie te verenigen. Zo liet de jonge Vlaamse componist Sebastiaan Van Steenberge zich inspireren door een beeld in de kathedraal van Antwerpen en liet SädeRissanen zich inspireren door het nonsensgedicht Jabberwockyvan Lewis Carroll. Joost Kleppe schreef speciaal voor het NSK Dondehabite el olvido, ‘Waar de vergetelheid woont’. Verder staan er werken op het programma van onder andere Daan Manneke, David Porcelijn en GyörgyLigeti.