Groningen tekent Green Deal 'Aardgasloze wijken'

GRONINGEN - Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft maandag samen met wethouder Mattias Gijsbertsen enkele projecten bezocht waaruit blijkt dat Groningen investeert het realiseren van de ambitie om in 2035 aardgasloos te zijn.

Ondersteunend aan deze ambitie zijn afspraken vastgelegd in een Green Deal 'Aargasloze wijken'. De Green Deal - met afspraken tussen het Rijk, gemeente en provincie waarmee nieuwe duurzame initiatieven de ruimte krijgen en knellende wet- en regelgeving kan worden opgespoord en aangepakt - wordt woensdag 8 maart formeel getekend.

Van het gas af

“De stad loopt met de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn voorop in Nederland. Dat levert ook veel kennis op waar de rest van het land van kan profiteren", weet Mattias Gijsbertsen. "Bovendien helpen we het Rijk om de nationale doelstellingen op dit terrein te realiseren. De stad en regio voelen de urgentie om ‘van het gas af’ te willen en pakken dit voortvarend op. Maar het Rijk heeft hier ook een verantwoordelijkheid.”

Duurzame energie

De stad en provincie Groningen hebben de handen ineen geslagen om samen met de kennisinstellingen, bedrijven, inwoners en andere overheden de overgang naar duurzame energie in de stad en regio tot een succes te maken. Daarvoor zet de stad extra stappen met warmteopslag, nieuwe energienetwerken en nieuwe regelgeving. Als gevolg van de aardbevingsproblematiek is de urgentie van aardgasloos sterk aanwezig in deze regio. Groningen wil in 2035 een aardgasloze gemeente zijn. Gasgestookte haarden en cv-ketels horen dan tot het verleden. De komende decennia zal steeds meer warmte komen van aardwarmte (geothermie), slimme warmtenetten, warmtepompen en groengas.