Certificaat Top Employer voor Martini Ziekenhuis in Groningen

GRONINGEN - Het Martini Ziekenhuis heeft, net als 5 andere Santeon-ziekenhuizen, opnieuw het certificaat Top Employer ontvangen.

Het Top Employers Institute in Amsterdam heeft dit certificaat vorige week uitgereikt aan 63 toonaangevende werkgevers, waaronder 10 ziekenhuizen. Sjoerd van der Zee, stafdirecteur P&O van het Martini Ziekenhuis: " Dit keurmerk is voor ons de bevestiging dat we een professionele werkomgeving bieden waar zorgverleners het beste uit zichzelf en de ander halen. Dat past bij onze ambitie om samen de beste zorg te bieden en is voor de komende jaren opnieuw speerpunt in onze strategie."

Duurzame inzetbaarheid medewerkers

Het Martini Ziekenhuis heeft in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de duurzame inzetbaarheid van zijn medewerkers. Van der Zee: "We vinden het belangrijk dat onze mensen sterk in hun werk blijven staan, zeker nu er veel veranderingen op hen af komen. Daarom zijn we continu op zoek naar wat mensen helpt om met plezier te blijven werken." "Werkplezier heeft onder meer te maken met vitaliteit. Daarom organiseren we bijvoorbeeld themaweken waarin we mensen laten kennismaken met alles wat we op het gebied van beweging, ontspanning en voeding aanbieden." "Daarnaast richten we ons op motivatie en bekwaamheid door mensen zoveel mogelijk ontwikkelkansen te bieden. Onze nieuwe oproepverpleegkundigen bieden we bijvoorbeeld sinds vorig jaar een 2-daagse bootcamp aan, waarin we hen voorbereiden op hun werk op de afdelingen. Zo voelen ze zich vanaf het begin betrokken en gesteund."

Aandacht voor leiderschap

Het Martini Ziekenhuis heeft in de beoordeling van het Top Employers Institute een hoge waardering gekregen voor zijn aandacht voor leiderschap. "Uit onderzoek weten we dat leiderschap heel bepalend is voor de motivatie van medewerkers", stelt Van der Zee. "Daarom bieden we de afdelingshoofden en coördinatoren onder de noemer ‘Met lef verbinden en ontwikkelen’ een gevarieerd leiderschapsprogramma aan. In het afgelopen jaar stond dit programma in het teken van capaciteitsmanagement, met als doel de patiëntenstroom beter af te stemmen op de personele capaciteit zodat op de zorgafdelingen meer rust en overzicht ontstaat. Dit vraagt van iedereen een andere manier van werken. Daarnaast bieden we leidinggevenden scholing en training in de dynamiek van veranderen." In het kader van de Top Employer-procedure heeft het Martini Ziekenhuis het internationale HR Best Practices Onderzoek doorlopen. Om de validiteit van deze procedure te waarborgen, worden alle antwoorden door een onafhankelijke partij aan een audit onderworpen. Dit betekent dat de beoordeling is onderbouwd door onafhankelijk onderzoek.