Nieuwe gespreksgroepen in De Fontein

GRONINGEN - Protestante gemeente De Fontein in Groningen start 2 nieuwe gespreksgroepen: een gespreksgroep Rouwverwerking en een gespreksgroep Werk en verlies van werk.

De gespreksgroep Rouwverwerking is bedoeld voor volwassenen die met de dood van een geliefde zijn geconfronteerd en voor wie dat meer dan 6 maanden geleden is gebeurd. De groep bestaat uit maximaal 8 personen en komt 4 tot 5 keer om de 2 weken bij elkaar.

Werk en verlies van werk

De gespreksgroep Werk en verlies van werk is bedoeld voor mensen die hun baan kwijtgeraakt zijn. Het is de bedoelen 3 of 4 keer bijeen te komen. Meer informatie: Joke van Beveren, tel. 0592-788603, of dominee Marga Baas, te. 050-5798506.