Gemeente Groningen kapt 51 zieke kastanjebomen

GRONINGEN - De gemeente Groningen laat op korte termijn 51 kastanjebomen kappen. Deze kastanjebomen zijn ernstig aangetast door de kastanjeziekte en, in samenhang daarmee, zwammen. Om spontane breuk van stam of takken voor te zijn moeten deze bomen gekapt worden.

Het gaat onder meer om 6 bomen aan de singels, 3 in het Noorderplantsoen en 2 op het Martinikerkhof. Maar ook op begraafplaats Selwerderhof (2), in het Sterrebos (1), aan het Heerdenpad (1) en in de Henri Dunantlaan (2) staan kastanjes die nu moeten wijken.

Kastanjeziekte

De kastanjeziekte greep in de gemeente Groningen in 2011 snel om zich heen. De gemeente heeft sindsdien ieder jaar een aantal kastanjebomen moeten kappen of terugsnoeien om gevaarlijke situaties te voorkomen. Omdat de kastanjeziekte en de secundaire aantastingen zich blijven ontwikkelen worden alle kastanjebomen in de stad 3 keer per jaar gecontroleerd. Ook jong aangeplante kastanjes zijn vatbaar voor de kastanjeziekte. Omdat er nog geen zicht is op een remedie, plant de gemeente daarom geen nieuwe kastanjes aan, maar andere boomsoorten. In 2016 zijn circa 150 bomen herplant op de door kastanjeziekte ontstane opengevallen plekken.

Spontane breuk van stam of takken

Kastanjeziekte verzwakt de bomen en maakt ze vatbaar voor aantasting door zwammen. De zwammen vergroten de kans op spontane breuk van stam of takken. Zowel elders in het land als in Groningen (Heerdenpad) is onderzoek gaande naar een manier om de ziekte aan te pakken. Tot dusver hebben de onderzoeken nog geen resultaat opgeleverd.