Openbare ‘expertmeeting’ over woningmarkt in Stad

GRONINGEN - De gemeenteraad houdt dinsdag 7 februari een zogeheten expertmeeting over de woningmarkt in Groningen. De gemeenteraad wil zo een compleet beeld van de woningmarkt krijgen voor mogelijk nieuw woonbeleid.

Tijdens de bijeenkomst, die om 19.30 uur begint, er bijdragen van 4 experts op het terrein van de woningmarkt:
  • Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems in Delft
  • Jan Palland, makelaar en voorzitter van NVM-afdeling Groningen
  • Elles Dost, bestuurslid van woningcorporatiekoepel Aedes en directeur-bestuurder van woningcorporatie Actium in Assen
  • Kristiaan Capelle van vastgoedontwikkelaar Mensenborgh Projecten.
‘Sociale huur’, ‘particuliere huur’ en ‘koop’ zijn de 3 grote thema’s die aan de orde komen. Na de inleidingen van de experts is er een forumgesprek onder leiding van raadslid Koosje van Doesen, voorzitter van de gemeenteraadscommissie Ruimte en Wonen.

Up-to-date beeld van de woningmarkt

Aanleiding voor deze expertmeeting was onder meer het Voorjaarsdebat van de gemeenteraad van vlak voor de zomervakantie. Daarin kwam onder meer naar voren dat bepaalde groepen moeilijk aan een woning kunnen komen, bijvoorbeeld gezinnen. Toen is afgesproken een bijeenkomst met experts te organiseren. Zodat de gemeenteraad een compleet en up-to-date beeld van de woningmarkt in de Stad krijgt.

Woonvisie

De politieke partijen kunnen dan afwegen of nieuw woonbeleid nodig is. Het huidige woonbeleid is gebaseerd op de Woonvisie van B en W. Deze visie stelde de gemeenteraad in 2015 vast. Elk jaar verschijnt een zogeheten Meerjarenprogramma voor de praktische uitvoering van de Woonvisie. Inmiddels ziet de Groninger woningmarkt er echter alweer anders uit dan in 2015. “Waar staan we nu?”, vraagt de gemeenteraad zich af. “Doen we nog de goede dingen? Of is er reden voor aanpassingen?”

Forumgesprek

De expertmeeting over wonen in Stad, die plaatsvindt in het stadhuis op de Grote Markt, is openbaar en dus gratis toegankelijk.