Steunpunt Bevingsschade: WOZ-waarde in aardbevingsgebied moet omlaag

GRONINGEN - De eerste gemeenten in het aardbevingsgebied hebben vorige week de beschikking OZB met daarop de WOZ-waarde vermeld verzonden. Deze WOZ-waarde heeft dit jaar een extra belangrijke betekenis in deze gemeenten, weet het Steunpunt Bevingsschade in Groningen.

'Aardbevingen hebben wel degelijk invloed op de WOZ-waarde. Tot die conclusie komt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het indienen van een bezwaar tegen de WOZ-waarde is daarom dit jaar van groot belang', stelt het steunpunt in een persbericht. 'Een beving heeft invloed op de staat van een woning doordat er schade ontstaat. Volgens het recente vonnis van het gerechtshof leidt deze schade tot waardevermindering. De zaak in hoger beroep was aanhangig gemaakt door huiseigenaren uit het aardbevingsgebied die bezwaar hadden gemaakt tegen de hoogte van de WOZ-waarde.'

Waardevermindering

'Volgens het gerechtshof bestaat de waardevermindering uit de aanwezige fysieke schade, 5 % imagoschade en een rompslompschade van 2500 euro. Het maakt voor de waardevermindering niet uit of de schade door de NAM is vergoed of nog wordt vergoed. Daarmee gaat het vonnis lijnrecht in tegen het oordeel van de NAM en de gemeenten.' 'Voor gedupeerden in het bevingsgebied is de uitspraak van het gerechtshof een enorme opsteker', weet het Steunpunt Bevingsschade. 'Het kan ze een flinke steun in de rug geven bij het verkrijgen van compensatie voor de waardevermindering van hun woning door de aardbevingen. Bij een compensatieregeling kan het gedupeerden duizenden euro’s opleveren.'

Compensatie

'De uitspraak van het hof houdt kort gezegd dit in: aardbevingsschade leidt tot waardevermindering. Hiermee is volgens deskundigen weer een stap gezet naar een algehele compensatieregeling. Interessant is daarom het hoger beroep dat dit jaar dient bij hetzelfde gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het handelt over de vraag of iedere gedupeerde in het aardbevingsgebied recht heeft op compensatie voor waardeverlies van de woning. Dus niet alleen mensen die hun woning hebben verkocht vanaf 25 januari 2013.' 'Heeft een gedupeerde schade aan de woning of zit nog in een procedure met de NAM of het CVW? Dan heeft de gemeente waarschijnlijk helemaal niet of te weinig rekening gehouden met uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van begin dit jaar. De WOZ-waarde is daardoor automatisch te hoog vastgesteld.'

Bezwaar aantekenen

'Een juiste, verlaagde WOZ-waarde kan als bewijs dienen voor waardevermindering van de woning als gevolg van aardbevingsschade. Stel, het gerechtshof honoreert straks het beroep in de nog lopende zaak. Op basis van een correcte WOZ-waarde kan een gedupeerde dan wellicht direct de waardevermindering van de woning aantonen. Zo kan men aanspraak maken op een eerlijke waardecompensatie.' 'Het is daarom van groot belang dat gedupeerde huiseigenaren bezwaar aantekenen tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Ze hebben hiervoor 6 weken de tijd na dagtekening van de WOZ-beschikking', besluit het steunpunt.