5 miljoen euro voor cultuuronderwijs in Groningen en Drenthe

GRONINGEN - Er is de komende jaren 5,2 miljoen euro beschikbaar voor het cultuuronderwijs op de basisscholen in Groningen en Drenthe. Dit bedrag komt uit de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie, van de provincies en de gemeenten Groningen en Emmen.

Met het bedrag worden doorgaande leerlijnen dans, theater en bijvoorbeeld erfgoed op de scholen gerealiseerd en creatieve partnerschappen tussen scholen en cultuurinstellingen gestimuleerd.

Creatieve vaardigheden

Doel van Cultuureducatie met Kwaliteit is te zorgen dat alle leerlingen in Drenthe tijdens hun basisschooltijd in aanraking komen met muziek, beeldende kunst, toneel en media, waardoor zij leren om hun creatieve vaardigheden te gebruiken. In Drenthe is 93 % en in Groningen 88 % van de basisscholen bezig om kunst, cultuur en erfgoed vast onderdeel van het lesprogramma te maken. Zij worden daarbij geholpen door De Kunstbeweging, ICO, SCALA, VRIJDAG en K&C.

Vervolgopleidingen en beroepen

Volgens Marieke Vegt van K&C leren kinderen dankzij de aandacht die de scholen hebben voor cultuureducatie hun verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen, creativiteit en communicatieve vaardigheden ontwikkelen. Deze vaardigheden worden in steeds meer vervolgopleidingen en beroepen gevraagd. Daar komt bij dat erfgoedonderwijs kinderen veel bewuster maakt van hun omgeving en de verhalen van het Groninger en Drentse land. Vegt: "De komende jaren gaan we de deskundigheid van leerkrachten vergroten, zodat zij in staat zijn kunst en cultuur in te zetten bij andere vakken. Bij geschiedenis kun je zeer goed het lokale erfgoed betrekken, Engels leer je ook door in het Engels te zingen en bij taal kun je heel goed een gedicht schrijven."