Perspectief Groningen 2025: wenkend toekomstperspectief voor Groningen

GRONINGEN - De Rabobanken in Groningen presenteerden begin vorig jaar ‘Perspectief Groningen 2025’, een sociaaleconomische visie, die inwoners een wenkend toekomstperspectief moet bieden. Inmiddels is een bestuur gevormd, is met Riek Sierstsema een directeur benoemd en zijn de activiteiten ondergebracht in een stichting.

Prognoses voor Groningen melden uitdagingen op het gebied van krimp, werkloosheid en aardbevingen. Terwijl Groningers zelf graag wonen en werken in hun provincie en zien dat er veel moois gebeurt én kan ontstaan. Ook de Regioscan van de Rabobank meldt in grote delen van de provincie Groningen een bovengemiddelde verwachte werkgelegenheidsgroei. Stichting Perspectief Groningen 2025 vindt het daarom tijd om het imago van de provincie Groningen radicaal te veranderen, en de regionale economie en samenleving duurzaam te versterken.

Kracht moet zitten in de mensen

[caption id="attachment_68537" align="alignright" width="120"]Riek Siertsema. Riek Siertsema.[/caption] Directeur Riek Siertsema noemt zichzelf 'een echte netwerker, verbinder en bovenal een echte Groninger'. Iemand die partijen en mensen die elkaar nodig hebben met elkaar in contact brengt. Tegelijkertijd heeft ze een scherp oog voor de haalbaarheid van plannen en ideeën. "En dat is precies wat er van mij gevraagd wordt", benadrukt ze. "Maar wat voor mij de doorslag gaf om directeur van Perspectief Groningen 2025 te worden is dat de ideeën en initiatieven echt uit de markt komen. De kracht van Groningen moet zitten in de mensen, in het enthousiasme van de Groninger bevolking. Uiteindelijk gaat het erom dat we met elkaar ergens in geloven. En als je met elkaar ergens in gelooft, dan gaat het ook gebeuren, daar ben ik van overtuigd."

Voor en door Groningers

De komende periode richt Siertsema zich vooral op het verbinden van mensen, bedrijven en organisaties, zodat waardevolle projecten ontstaan. In ‘Perspectief Groningen 2025’ is namelijk een reeks veranderopgaven geformuleerd met daaraan gekoppeld een praktisch plan van aanpak. Zo worden projecten en initiatieven, waarvan een aantal al stevig in de steigers staat, uitgevoerd aan de hand van 4 transitiepaden:
  • Groningen Vitaal;
  • Groningen Werkt;
  • Groningen Compleet;
  • Groningen Aantrekkelijk.
"Binnen deze transitiepaden zijn 4 enthousiaste groepen aan de slag om kleine en grote projecten van de grond te krijgen", onderstreept Siertsema. "Die projecten blijven overigens altijd van de inbrengers zelf. Wij gaan ze niet overnemen. ‘Perspectief Groningen 2025’ is tenslotte een initiatief voor en door Groningers. Een initiatief waaraan iedereen uit de provincie een wezenlijke bijdrage kan en mag leveren. Wij bieden ondersteuning op alle fronten om een project tot een succes te maken, zodat mensen straks in Groningen komen kijken hoe wij het hier doen. Dat iedereen weet en denkt: we moeten in Groningen zijn, want daar gebeurt het!"