BioBTX test nieuwe technologie voor productie 'groene' plastics

GRONINGEN - BioBTX BV uit Groningen heeft een nieuwe technologie ontwikkeld, waarmee het de chemische bouwstenen voor kunststoffen kan maken uit biologische stromen (biomassa) in plaats van uit aardolie. Dit zorgt voor minder energieverbruik, minder afval en minder uitstoot van CO2.

Met subsidie van de provincie gaat BioBTX een proefinstallatie bouwen om te laten zien dat de technologie niet alleen in het laboratorium, maar ook op grotere schaal werkt. In een tweede project wordt onderzocht hoe de technologie geschikt gemaakt kan worden voor verschillende types biomassa, zowel vast als vloeibaar. Bij succes van dit innovatieve en groene project verwacht BioBTX een aanzienlijke verkoop en op korte termijn een groei van de organisatie met 15 tot 20 banen.

Benzeen, tolueen en xyleen

BTX staat voor benzeen, tolueen en xyleen. Deze chemicaliën worden afgeleid uit aardolie en vormen de bouwstenen voor onder andere kunststoffen. De technologie van BioBTX maakt het mogelijk aardolie te vervangen door plantaardige grondstoffen, zoals hout, lignine en glycerine. Dit levert groene en hernieuwbare bouwstenen op, waarvan de kunststofindustrie bijvoorbeeld plastic drinkflessen kan maken, maar ook (onderdelen van) speelgoed of meubilair.

Proefinstallatie

BioBTX BV is een samenwerkingsverband tussen onderzoeks- en adviesbureau KNN Groep en het chemisch bedrijf Syncom. De Rijksuniversiteit Groningen is wetenschappelijk partner van het bedrijf. BioBTX voert de onderzoeken uit met verschillende bedrijven en organisaties in Noord-Nederland. Algemeen directeur Cor Kamminga van BioBTX BV: “We gaan een installatie bouwen die tot zo’n 20 kilo biomassa per uur kan verwerken. Het gaat om een opschaling tot 40 keer van wat we tot nu toe in het laboratorium hebben gedaan. Wij verwachten op dit schaalniveau tot nog betere resultaten te komen.”

Subsidieprogramma's

BioBTX krijgt voor beide projecten een subsidie vanuit Groningen@Work, het provinciale programma Economie en Arbeidsmarkt 2016 – 2019. Het gaat om in totaal 225.000 euro subsidie, circa 7 % van het totaal benodigde bedrag. Ook de provincie Drenthe draagt bij aan het kennisontwikkelingsproject. De provinciale subsidie is een cofinanciering op al eerder toegekende subsidies van in totaal bijna 1,3 miljoen euro door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, vanuit de OP EFRO tender Valorisatie 2016 die dit programma namens de 3 noordelijke provincies uitvoert.