Alexander Grit nieuwe lector Ondernemen in Verandering

GRONINGEN - Dr. Alexander Grit begint woensdag 1 februari als lector bij het dubbellectoraat ‘Ondernemen in Verandering’ van de Hanzehogeschool Groningen en het Alfa-college.

Dit lectoraat heeft als doel om mechanismen voor succesvol ondernemen en ondernemerschap te ontrafelen en te verweven in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

Economie in beweging

De noordelijke economie is momenteel sterk in beweging. Ondernemerschap krijgt nieuwe vorm en inhoud, met kenmerken als duurzaamheid, delen, samenwerken en flexibiliteit. Het lectoraat van Alexander Grit onderzoekt die ontwikkeling en brengt de succesformules onder in mbo- en hbo-opleidingen van het Alfa-college en de Hanzehogeschool. Grit maakt verder deel uit van het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap van de Hanzehogeschool. Daar draagt zijn onderzoek bij aan de doelstelling om betere studentondernemers op te leiden.

Alexander Grit

Alexander Grit heeft tijdens zijn werk als onderzoeker gewerkt aan het versterken van de innovatiekwaliteit van de regio. Daarbij heeft hij intensief samengewerkt met studenten, docenten, ondernemers, overheden en kunstenaars. Vóór zijn benoeming als lector werkte hij bij Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Grit is in 2010 gepromoveerd aan de Management School van Strathclyde University in Glasgow. Hij begon zijn loopbaan als consultant bij Elsevier Opleiding en Advies en Ernst & Young. Daarna is hij nationaal en internationaal gaan werken bij onderwijs- en onderzoeksinstellingen, waaronder Stenden University in Qatar.