Gemeente Groningen bouwt aan toekomstbestendige ICT-voorziening

GRONINGEN - De gemeente Groningen start een aanbesteding voor een deel van haar ICT-voorziening. Het gaat onder andere om de digitale werkplekken, netwerk- en telefonievoorzieningen, technisch applicatiebeheer, hosting en de gebruikersondersteuning. De aanbesteding is één van de afspraken uit het huidige coalitieakkoord.

De afgelopen tijd is op basis van een extern onderzoek bekeken hoe de totale ICT-voorziening het beste georganiseerd kan worden. Via een Europese aanbestedingsprocedure gaat de gemeente nu op zoek naar de juiste externe partner(s) om deze voorziening concreet vorm te geven. Begin 2018 start de samenwerking.

Onzekerheid voor 145 medewerkers

Gevolg van de aanbesteding is een reorganisatie van een deel van de gemeentelijke organisatie. Hierbij zijn ongeveer 145 medewerkers betrokken. Hun functies gaan de komende jaren veranderen of verdwijnen, hetgeen onzekerheid voor hen met zich meebrengt. De gemeente spant zich maximaal in om de medewerkers te begeleiden naar ander werk, binnen of buiten de eigen organisatie. Hiervoor ligt er een mobiliteitsplan, dat op steun kan rekenen van de vakbonden en ondernemingsraad van de gemeente.

Gebruik maken van innovatie

In het onderzoek dat aan de aanbesteding vooraf ging, is gekeken naar de ideale verdeling van ICT-werkzaamheden over marktpartijen, samenwerkingsverbanden en de gemeente zelf. Doel was een reëel beeld te krijgen van de mogelijkheden om ICT uit te besteden, waardoor een flexibelere en meer innovatieve dienstverlening mogelijk wordt. De gemeente wil optimaal gebruik maken van de vele technologische innovaties die op dit moment gaande zijn. Uiteindelijk wordt ook een bezuiniging verwacht, al is dit niet het belangrijkste doel.

Dienstverlening

De ontwikkeling naar de nieuwe ICT-voorziening is een complex en langdurig traject. Continuïteit van dienstverlening aan burgers en bedrijven staat volgens de gemeente, naast het belang van de medewerkers, voorop.