'Critical Review' op onderzoek naar woningwaarde in Remonstrantse kerk in Groningen

GRONINGEN - De Remonstrantse kerk in Groningen vormt vrijdag 10 februari het decor voor de 'Critical Review', ofwel kritische beschouwing, op onderzoek naar de woningwaarde in het gaswinningsgebied. Dit onderzoek wijst uit dat de woningwaarde in het aardbevingsgebied met 2 tot 5 % is gedaald. 

Doel van deze bijeenkomst is duidelijkheid te scheppen over standpunten van wetenschappers en andere betrokkenen. Deelnemers - betrokken wetenschappers, instellingen en bewoners - gaan in een open dialoog met elkaar in gesprek om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de woningwaarde in het aardbevingsgebied. De Critical Review maakt kennis en vragen inzichtelijk en beoogt bij te dragen aan het bepalen van de agenda voor vervolgonderzoek. De centrale vragen op 10 februari zijn vastgesteld op basis van consultaties. Hiervoor vond 12 januari een bijeenkomst plaats met wetenschappers die betrokken zijn bij onderzoek naar de woningwaarde in de provincie Groningen. De dag erna vonden gesprekken plaats met (maatschappelijke) instellingen en bewoners(­organisaties). De Critical Review is georganiseerd in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. Het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling van de Rijksuniversiteit Groningen faciliteert de bijeenkomst. De organisatie is onafhankelijk en wordt geleid door hoogleraar bestuurskunde Wim Derksen, tevens dagvoorzitter.

Aanmelden

Belanghebbenden zijn inmiddels uitgenodigd voor de Critical Review, maar er is plek voor overige belangstellenden. Deelnemers werken afwisselend in groepen en in plenaire sessies. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Mariëlle Gebben, onafhankelijk organisator van de review: review@mrll.nl. Het aantal deelnemers is beperkt tot 80. De Critical Review duurt van 10.00 tot 18.00 uur.