Groningen en SBB sluiten samenwerkingsovereenkomst 'Boris'

GRONINGEN - De gemeente Groningen heeft met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) een samenwerkingsovereenkomst gesloten over 'Boris'.

'Boris' is een aanpak van de SBB waarbij jongeren in leerbedrijven die taken uit een mbo-opleiding leren die leerling en een bedrijf samen zijn overeengekomen. Jongeren met een beperking kunnen vaak geen mbo-diploma halen, maar kunnen met de 'Boris'-aanpak werkend leren en praktijkervaring opdoen. Zij ontvangen een praktijkverklaring als bewijs van hun ervaring en vaardigheden. Deze praktijkverklaring maakt hen aantrekkelijker voor werkgevers uit Groningen. De brancheorganisaties erkennen de praktijkverklaringen.

Dichter bij een baan of dagbesteding

Wethouder Arbeidsmarktbeleid en Jeugdwerkloosheid Roeland van der Schaaf ondertekende de samenwerkingsovereenkomst namens de gemeente. “Deze aanpak geeft jongeren de mogelijkheid zich op sociaal en economisch gebied te ontwikkelen", weet hij. "Hierdoor brengt 'Boris' jongeren dichter bij een reguliere baan of dagbesteding. Het maakt ze tot aantrekkelijke werknemers die meer kans hebben op een langdurig arbeidscontract of passende dagbesteding.”

Profielen Arbeid en Dagbesteding

Jongeren in het praktijkonderwijs (PrO) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) krijgen in het derde jaar het profiel Arbeid of Dagbesteding toegewezen. Bij het profiel Arbeid maken de school, de gemeente en het UWV afspraken over de schoolbegeleiding en het traject naar werk. Voor het profiel Dagbesteding gelden afspraken voor de begeleiding naar arbeidsmatige dagbesteding zoals een beschut bedrijf. 'Boris' vormt een aanvulling op deze Routeaanpak van Groningen.

Maatwerkopleidingen

Consulenten van de gemeente werken samen met erkende leerbedrijven om maatwerkopleidingen te ontwikkelen. De gemeente Groningen stimuleert de PrO- en vso-scholen om te werken met 'Boris' en promoot de uitgifte van praktijkverklaringen. SBB stelt hiervoor het praktijkloket en de werkverkenner beschikbaar. Op deze wijze ontstaat een sluitende aanpak met maatwerkopleidingen en praktijkverklaringen op basis van werkend leren, goede begeleiding en een eenduidige benadering van werkgevers. De beide partijen gaan het pilotproject 'Boris' de komende 3 jaar uitvoeren.