Nieuw fietspad Helperzoom

GRONINGEN - De route tussen de bomen en de vijvers, over grondgebied van het waterschap, heeft de voorkeur van zowel de bewoners als van deskundigen. Maar omdat deze variant de ecologie zwaar raakt wil het ook een tracé door de groenstrook vóór de bomenrij uitwerken tot een definitief ontwerp.

De gemeenteraad zal dan een afweging moeten maken tussen beide ontwerpen. Het nieuwe vrijliggende fietspad in twee richtingen wordt onderdeel van de Fietsroute Plus Groningen-Haren. Ter hoogte van Saaksumborg gaat de gemeente het fietspad wel verbeteren, maar blijft het liggen op de huidige plek langs de begraafplaats Esserveld. Tijdens diverse inloopavonden en participatiebijeenkomsten hebben bewoners en andere belanghebbenden hun wensen en ideeën kenbaar kunnen maken. Het fietspad aan de oostzijde levert een snelle, comfortabele en veilige fietsroute op, zonder dat er langs de Helperzoom parkeerplaatsen hoeven te verdwijnen. Samen met de buurt zijn de diverse varianten tegen elkaar afgewogen. De resultaten daarvan zijn vastgelegd in een participatierapport. Alle varianten zijn ook door specialisten beoordeeld op de onderdelen verkeer, groen, leefomgeving en kosten. Het college wil de komende maanden de twee varianten geheel uitwerken, inclusief bijbehorende bomeneffectanalyses (BEA) en groen/ecologie compensatieplannen. Het is de bedoeling om deze uitwerkingen in het voorjaar aan de raad voor te leggen. In verband met de subisidievoorwaarden wil het college het fietspad dit jaar realiseren. Voor de aanleg van het fietspad Helperzoom is in totaal twee miljoen euro beschikbaar.

Groninger Gezinsbode