Nierteam aan Huis actief vanuit UMCG

GRONINGEN - Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is een van de deelnemers aan het onlangs gestarte project 'Nierteams aan Huis'.

Nierteams aan Huis komen bij patiënten met nierziekten thuis om aan hun familie, vrienden en kennissen voorlichting te geven over de impact en behandeling van een nierziekte. Het project is gesubsidieerd door Zorgverzekeraars Nederland en de Nierstichting. Het Erasmus MC leidt het project.

Bij families thuis

De Nierteams aan Huis bestaan uit speciaal voor dit doel getrainde transplantatiecoördinatoren, psychologen en medisch maatschappelijk werkers, die bij families thuis komen. Voor de bijeenkomsten worden familieleden en naasten uitgenodigd die voorlichting krijgen over de aandoening van de patiënt. Op die manier wordt de directe omgeving van de patiënt nauw betrokken bij de impact die de nierziekte heeft.

Leven op zijn kop

Jan-Stephan Sanders, internist-nefroloog in het UMCG: ”Nierschade zet het leven van patiënten op zijn kop. Ze krijgen te maken met onzekerheid en verlies van regie en vragen zich af hoe het verder gaat met hun leven en dat van hun naasten. Goede voorlichting helpt hen om samen met hun sociale omgeving tot een oplossing komen.’’ Uit onderzoek naar 2 eerdere Rotterdamse pilotprojecten met Nierteams aan Huis, blijkt niet alleen dat patiënten en hun naasten meer kennis kregen over de nierziekte, maar ook dat passende behandelingen bespreekbaar werden. Meest opvallend was dat in de patiëntengroepen waar voorlichting werd gegeven, aanzienlijk meer transplantaties met een nier van een levende donor werden geteld.

4 keer meer niertransplantatie

In deze groepen kregen maar liefst 4 keer meer patiënten een niertransplantatie dan in de controlegroep van patiënten waar geen voorlichting werd gegeven. Het lijkt erop dat familie en vrienden het doneren van een nier sneller overwegen wanneer zij goede voorlichting krijgen over de ziekte van hun naaste en over de behandelingen die mogelijk zijn.

Kosteneffectief?

Het nieuwe project moet uitwijzen of Nierteams aan Huis ook in een bredere context kunnen bijdragen aan een toename van het aantal nierdonaties bij leven. Ook wordt gekeken of de voorlichting kosteneffectief is, zodat die in het standaard verzekeringspakket voor ziektekosten kan worden opgenomen. Een niertransplantatie in een vroeg stadium bespaart niet alleen de nierpatiënt veel leed, het bespaart ook kosten voor ziekteverzuim en zorgkosten door het voorkomen van dialysebehandelingen. De Nierteams aan Huis werken nauw samen met tolkenbureau Concorde, zodat tolken kunnen worden ingezet wanneer voorlichting wordt gegeven in families die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Het project zal 3 jaar lopen. In die tijd worden de voorlichtingsbijeenkomsten van de Nierteams aan Huis gemonitord en wetenschappelijk onderzocht op doelmatigheid en kosteneffectiviteit.

Deelnemers

Deelnemende ziekenhuizen zijn Erasmus MC en Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, AMC en Onze Lieve Vrouwe Gasthuis locatie West in Amsterdam, UMC Groningen en Ziekenhuisgroep Twente locatie Almelo, Radboudumc in Nijmegen en Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.