Beperkte seizoensstijging WW in Groningen

GRONINGEN - De gemeente Groningen telde eind december 2016 4769 inwoners met een WW-uitkering. Dat is 4,2 % van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen nam in december met 70 (1,5 %) toe. Dit blijkt uit cijfers van het UWV.

Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Groningen 2,3 % (114) minder WW-uitkeringen.

Beperkte seizoenstijging

Het stilvallen van seizoengevoelig werk in bouw, landbouw en horeca zorgt jaarlijks voor een toename van nieuwe WW-uitkeringen in december. Dit jaar is de toename van de WW in Groningen lager dan in voorgaande jaren. Het economisch herstel speelt hierbij volgens het UWV een rol. Daarnaast nam de WW in sectoren als detailhandel, zorg en onderwijs zelfs af in december.