Themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid voor Siebe Jan Boumaschool

GRONINGEN - De Siebe Jan Boumaschool in Groningen heeft woensdagochtend het themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid behaald. Het bijbehorende vignet is woensdag onthuld door wethouder Ton Schroor van onderwijs.

Om in aanmerking te komen voor het themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid dient een school te voldoen aan 8 criteria die zijn opgenomen binnen de 4 pijlers - Educatie, Signalering, Omgeving en Beleid - van de Gezonde School- aanpak. Onder de vlag Gezonde School versterken diverse organisaties gezondheidsbevordering in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De Gezonde School-aanpak helpt scholen om structureel te werken aan gezondheid.