Inloopbijeenkomst over werkzaamheden aan westoever Noord-Willemskanaal

GRONINGEN - De provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest hebben een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden aan de westoever van het Noord-Willemskanaal georganiseerd. De bijeenkomst is donderdag 19 januari (17.00 - 20.00 uur) in Hampshire Hotel - Plaza Groningen.

De provincie Groningen en Noorderzijlvest verbeteren in 2017 de westoever van het Noord-Willemskanaal. Het gaat om het deel tussen de bruggen Van Ketwich Verschuurlaan en de Meerweg. De provincie vervangt de verouderde beschoeiing en versterkt en verhoogt waar nodig - in opdracht van het waterschap - de kades.

Kades verbeteren

Het waterschap heeft in 2015 de kades in de stad Groningen beoordeeld. Daaruit bleek dat 22,5 kilometer van de kades niet voldoen aan de veiligheidseisen. Het Noord-Willemskanaal is de eerste kade in de stad die aangepakt gaat worden. De kade moeten op plekken bijvoorbeeld hoger of breder gemaakt worden. Noorderzijlvest heeft hiervoor € 2.115.000 beschikbaar gesteld.

Onderhoud beschoeiing

De provincie is als beheerder van de vaarweg verantwoordelijk voor het onderhoud van de beschoeiing langs het Noord-Willemskanaal. Het vervangen van de verouderde beschoeiing - over een lengte van circa 3 kilometer - moet eind 2017 klaar zijn. De totale projectkosten worden geschat op € 3 miljoen.

Inloopbijeenkomst

Tijdens de inloopbijeenkomst over het versterken van de westoever geven medewerkers van de provincie en het waterschap uitleg over hoe de werkzaamheden eruit komen te zien en wat de planning is.