Groen licht voor cultuurprogramma 'We the North'

GRONINGEN - Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en bestuurders van 7 culturele overheden - van de provincies Drenthe, Groningen en Friesland en de steden Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden - hebben woensdag de Cultuurconvenant Noord-Nederland voor de periode 2017 – 2020 ondertekend.

In het convenant zijn de afspraken vastgelegd op het gebied van algemeen (Rijks)cultuurbeleid en het culturele beleidsprogramma 'We the North'. Het raamprogramma 'We the North' beschrijft 3 programmalijnen:
  • Innovatie
  • Talentontwikkeling
  • Stad & Regio
De 3 noordelijke provincies en de steden Groningen, Leeuwarden, Emmen en Assen hebben voor de komende 4 jaar € 2.400.000 beschikbaar gesteld voor 'We the North'. Dit budget wordt in een gezamenlijk fonds gestort, naast de 7 afzonderlijke reguliere cultuurbudgetten. Het fonds wordt gericht ingezet op noordelijke experimenten.

Cultuurbestel herijken

Aanleiding voor een noordelijk cultuurprogramma is de aanbeveling van de Raad voor Cultuur (medio 2015) om het huidige cultuurbestel te herijken. De Raad oppert een mogelijke ‘omkering’ van het bestel. Daarin doet niet het Rijk de eerste zet door de basisinfrastructuur (BIS) te benoemen, maar bepalen ‘stedelijke regio’s’ als eerste hun eigen regionale cultuurbeleid en gewenste infrastructuur.

Experimenteerregio

De noordelijke overheden hebben deze gedachte vorig jaar uitgewerkt en hebben aangeboden te fungeren als culturele ‘experimenteerregio’ in de periode 2017- 2020. Omdat de noordelijke overheden elkaar goed weten te vinden, zowel in het culturele veld als bij de overheden, hebben zij zichzelf benoemd tot de Culturele Regio Noord-Nederland en de contouren van een gezamenlijk experimenteerprogramma ontwikkeld.