Alle functies komen samen in woongebouw Bernlef

GRONINGEN - Wethouder Roeland van der Schaaf van Groningen en directeur-bestuurder Sije Holwerda van De Huismeesters hebben dinsdag een spandoek onthuld bij woonservicecentrum Bernlef in de wijk Paddepoel in Groningen.

Aanleiding was de afronding van de werkzaamheden waarbij Bernlef veranderde van zorgcomplex naar woongebouw waar alle functies samenkomen. Het onthulde spandoek vermeldt alle bij deze verandering betrokken partijen: De Huismeesters, Dignis, WerkPro en Factor 5.

Ouderen zelfstandig wonen

De Huismeesters vindt het belangrijk dat ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen in de wijk waar ze altijd hebben gewoond en waar zij zich thuis voelen. De Huismeesters woningcorporatie heeft een plan gemaakt met zorgorganisatie Dignis waardoor dit mogelijk is. De Huismeesters verhuurt 73 appartementen vanaf de 4de tot en met de 10de verdieping. De gangen, appartementen en de hal zijn in 2016 grondig verfraaid en gemoderniseerd. Dignis huurt appartementen voor haar cliënten met een zorgindicatie op 1ste, 2de en 3de verdieping. H ebben bewoners van Bernlef zorg nodig, dan vindt een gesprek met de wijkverpleegkundige plaats van Dignis Zorg Thuis+. Binnen Bernlef is 24-uurs zorg aanwezig.

Activiteiten

In Bernlef is het makkelijk voor ouderen om contact te maken. Dit kan bij de koffietafels op de gangen, bij het winkeltje in de hal of bij de activiteiten waaraan alle bewoners en buurtgenoten deel kunnen nemen. Daarnaast is in Bernlef een wijkrestaurant gevestigd, dit wordt gerund door WerkPro. Onder leiding van professionele koks werken (vooral) wijkbewoners in dit wijkrestaurant.

Factor 5

De leeggekomen kantoorruimtes van Dignis worden sinds september 2016 gebruikt door Factor 5. Factor 5 biedt huisvesting aan jongeren en jongvolwassenen met een moeilijke en meervoudige problematiek.  Samen wordt bekeken welke ondersteunende diensten deze groep jongeren kan verrichten in Bernlef.