Te weinig aanvragen voor Mamamini Fonds

GRONINGEN - Stichting Mamamini uit Groningen staat voor een raadsel: de aanvragen van goede doelen blijven uit. Waar normaal circa 90 maatschappelijke projecten in Groningen een financiële bijdrage uit het Mamamini Fonds vragen, blijft de teller nu steken op 18 aanvragen.

Stichting Mamamini, die jaarlijkse tussen 25.000 en 50.000 euro uitkeert uit haar fonds, doet daarom een oproep aan goede doelen in en om Groningen om alsnog een aanvraag te doen.

Er klopt hier iets niet

Directeur Jelle Holtkamp (38) van Stichting Mamamini: "Er klopt hier iets niet. Er moeten toch echt meer organisaties zijn die behoefte hebben aan sponsoring van hun project. We mogen met z'n allen uit de crisis zijn maar ik geloof er niks van dat alle goede maatschappelijke projecten in Groningen hun financiering al helemaal rond hebben. Misschien zijn veel organisaties dit jaar gewoon vergeten een aanvraag te doen, wie zal het zeggen." In 2014 deed zich al eens een vergelijkbare situatie voor, maar in de jaren daarvoor en daarna werd Mamamini altijd bedolven onder de subsidieaanvragen. Een reden is in 2014 niet gevonden.

Mamamini Goededoelenkringloop

Het Mamamini Fonds wordt al sinds 1989 jaarlijks gevuld vanuit de opbrengst van de Mamamini Kringloopwinkels. Het is één van de belangrijkste doelstellingen van de het bedrijf: geld inzamelen voor goede doelen. In 2016 wijzigde Mamamini zelfs haar naam om dit nog duidelijker te maken; Mamamini werd Mamamini Goededoelenkringloop.

Fondscommissie

Een fondscommissie bestaande uit voornamelijk vrijwilligers maakt ieder jaar een keuze uit de aanvragen. Jelle Holtkamp: "Er moet wel wat te kiezen zijn! Je wilt graag dat het geld gaat naar de beste projecten voor minima, hergebruik of andere goede doelstellingen." In 2016 werd in totaal 45.000 euro uitgekeerd. Voor 2017 wordt dit bedrag nog bepaald. "Ergens tussen de 25.000 en 50.000 euro zullen we weg gaan geven. Zodra alle cijfers van 2016 bekend zijn, weten we het", aldus Holtkamp.

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 januari via www.mamamini.nl/fonds. April/ mei 2017 wordt bekend gemaakt welke aanvragen worden gehonoreerd.