‘Thuiszorg niet op orde’

GRONINGEN - De gemeente Groningen is verantwoordelijk voor de thuiszorg.

De bevindingen van de bond staan in schril contrast met een eigen onderzoek van het stadsbestuur. Daaruit zou blijken dat mensen tevreden zijn over hun thuiszorg. De FNV is vorige maand een zorgactiepunt in Groningen gestart en heeft voor cliënten een nieuw keukentafelgesprek bij de gemeente aangevraagd. De FNV was bij deze gesprekken aanwezig om de cliënten te ondersteunen. Alle cliënten kregen meer thuiszorguren opgeleverd.

Om de zaak te ondersteunen voert d eFNV een zekere Tamara op, die blij is met de steun van de FNV: ,,We zijn harstikke blij dat mijn moeder weer extra thuiszorg krijgt, maar het is eigenlijk te belachelijk voor woorden dat je alleen je recht krijgt als je bezwaar maakt. Mijn moeder is dement en is kwetsbaar. Gelukkig hebben we dankzij de hulp van de FNV succesvol bezwaar kunnen maken, maar ik zou niet weten hoe zij dat zelf had kunnen doen.’’ De FNV zet zich al langer in voor goede thuiszorg. Niet alleen het thuiszorgbeleid van de gemeente Groningen voldoet niet aan de wet en uitspraken van de rechter. Uit onderzoek van de FNV blijkt dat ruim drie kwart van de gemeenten zich niet aan de wet houdt. De FNV heeft onlangs een WMO-checklist ontwikkeld om het beleid van een gemeente te toetsen.

Met deze WMO-checklist kunnen wethouders en gemeenteraadsleden hun eigen beleid tegen het licht houden. Maar het maakt het voor anderen, zoals thuiszorgmedewerkers, cliënten en lokale FNV-afdelingen, ook mogelijk om het beleid in hun gemeente te toetsen.