Benima spreekt bij Bisdom

GRONINGEN - Op 15 januari 2017 (14.30 uur) besteedt het Bisdom Groningen-Leeuwarden in het kader van de Dag van het Jodendom aandacht aan het thema Vreemdeling. Sprekers zijn Tamarah Benima, rabbijn, journaliste en publiciste en Prof. dr. E.P.N.M. Borgman, hoogleraar Faculteit Geesteswetenschappen Universiteit Tilburg. De bijeenkomst vindt plaats in de Synagoge Groningen.

Sinds een aantal jaren wordt op initiatief van de Nederlandse bisschoppen in Nederland, evenals in vele andere Europese landen, op of rond 17 januari de Dag van het Jodendom gehouden. Dit jaar is er speciale aandacht voor het thema Vreemdeling. Het woord vreemdeling roept verschillende associaties en gevoelens op: buitenlander, asielzoeker, onbekende, buitenstaander. De Dag van het Jodendom 2017 wil een bijdrage leveren aan het verwijden van het blikveld en de vraag verbreden: Wat betekent dat, ‘vreemdeling’ zijn? Wanneer ben je eigenlijk ‘vreemdeling’? Wat is onze persoonlijke ervaring met ‘vreemdeling zijn’? Wat zijn onze ervaringen als christenen en Joden? Wat zeggen onze religieuze tradities hierover? De studiemiddag is een aanzet tot nadenken en discussie hierover.