Grote giften voor Voedselbank Stad Groningen

GRONINGEN - Voedselbank Stad Groningen heeft 150.000 euro gekregen van het Oranjefonds. Het Rikifonds uit Amsterdam verblijdde de Stadse voedselbank met 25.000 euro. Beide bijdragen zijn bedoeld voor investeringen in het nieuwe, medio 2017 in gebruik te nemen gebouw aan de Ulgersmaweg 57.

De Voedselbank in de stad Groningen gaat verhuizen omdat het klantenbestand in 2017 kan groeien van 600 naar 800 huishoudens; als gevolg van gewijzigde criteria per 1 januari. Het huidige gebouw aan de Oosterhamrikkade 119 volstaat daarom niet meer. Vanuit het nieuwe onderkomen aan de Ulgersmaweg 57 gaat Voedselbank Stad Groningen fungeren als distributiecentrum voor de andere (8) voedselbanken in de provincie Groningen. Deze voedselbanken gaan intensiever samenwerken. Voor het nieuw pand betrokken kan worden, moet er nog flink in geïnvesteerd worden.

Rikifonds

Overigens heeft het Amsterdamse Rikifonds eerder ook 650 kerstpakketten beschikbaar gesteld en gaf het € 10.000 als startgeld voor het nieuwe project 'Stadjers Hand in Hand'.