Ambitie gemeenteraad: Groningen meest toegankelijke stad van Nederland

GRONINGEN - De gemeenteraad van Groningen heeft unaniem voor een initiatiefvoorstel uit de eigen raad gestemd om de toegankelijkheid van de stad te verbeteren. De gemeenteraad wil dat Groningen de meest toegankelijke stad van Europa wordt.

Fietsen die dwars over een blindenstreep staan geparkeerd. Hoge drempels bij winkels die voor mensen in een rolstoel moeilijk te nemen zijn. Cafés zonder invalidentoilet. Voor mensen met een handicap zit het dagelijks leven vol grote en kleine hindernissen. In een toegankelijk stad bestaan die hindernissen niet. En zeker niet in de toegankelijkste stad van Nederland of zelfs Europa.

Initiatiefvoorstel

Groningen is zo ver nog niet. Dat laten de raadsleden Anne Kuik (CDA) en Emile Zirkzee (D66) zien in een filmpje over de problemen rond toegankelijkheid in Groningen. Samen met andere raadsleden hebben zij een zogeheten initiatiefvoorstel gemaakt om de toegankelijkheid van de Stad te verbeteren. “We wilden niet wachten tot het college wat ging doen”, vertelt raadslid Kuik. “We wilden hier als raad zelf wat aan doen.”

Toegankelijkheid under construction

Kuik lanceerde het idee voor het initiatiefvoorstel ‘Toegankelijkheid under construction’. Uiteindelijk zijn 10 politieke partijen samen met dit plan gekomen. De raad nam het initiatiefvoorstel 30 november aan, alle 39 raadsleden stemden voor. “Daar zijn we blij mee”, zegt Kuik. “Nu kunnen we aan de slag. De komende jaren moet worden gewerkt aan het realiseren van een op en top toegankelijke stad.”

Lijst met actiepunten

In het initiatiefvoorstel staat een hele lijst met actiepunten die de gemeente kan uitvoeren:
  • een onderzoek met betrokkenen naar knelpunten in de openbare ruimte bijvoorbeeld;
  • een bewustwordingscampagne voor ondernemers en inwoners;
  • een platform voor ondernemers om knelpunten te bespreken;
  • voldoende gehandicaptentoiletten;
  • ambassadeurs die flyers aan fietsen hangen als die hinderlijk in de weg staan.

Kinderwagen

Maar toegankelijkheid is niet alleen een zaak van de gemeente, benadrukken de raadsleden die met het initiatiefvoorstel zijn gekomen. “Het straatbeeld wordt ook bepaald door de inwoners, ondernemers, instellingen en bezoekers. Samen moeten we toegankelijkheid als norm waar maken. Samen moeten we rekening met elkaar houden. Toegankelijkheid is ook niet alleen van belang voor gehandicapten. Toegankelijkheid is een kwaliteit die ook belangrijk is voor ouderen, kinderen en ouders die achter een kinderwagen lopen. Kortom: toegankelijk is van zaak van alle Stadjers.”

Toegankelijkheidsmonitor

Het initiatiefvoorstel vraagt het college van B&W onder meer om elk jaar met een overzicht (‘Toegankelijkheidsmonitor’) te komen van wat er met de actiepunten uit het plan is gedaan. B en W omarmen het doel van het vergroten van de toegankelijkheid. “Ook wij vinden dat onze Groninger Binnenstad goed toegankelijk moet zijn voor iedereen, nu en in de toekomst", melden zij. De eerste ‘Toegankelijkheidsmonitor’ moet vóór april 2017 af zijn. Daarin moet ook staan hoeveel geld er is uitgegeven om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen rond toegankelijkheid.