Wethouder Paul de Rook opent fietspad Aquamarijnstraat

GRONINGEN - Wethouder Paul de Rook van Groningen heeft woensdag ter hoogte van de kruising Berilstraat – Aquamarijnstraat het fietspad Aquamarijnstraat geopend.

Dit deed hij door in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Fietsersbond, wijkbewoners, volkstuinencomplex Vinkhuizen en aannemersbedrijf Oosterhof Holman een mal te spuiten.
Lees verder na de foto.
[caption id="attachment_67632" align="aligncenter" width="383"]©Henk Tammens ©Henk Tammens[/caption]

Overlast op voetpad

Het fietspad is aangelegd omdat er veel overlast was op het voetpad ten noorden van de flats aan de Aquamarijnstraat. Het voetpad werd veel gebruikt door fietsers vanuit de De Held, Gravenburg en (een deel van) de wijk Vinkhuizen richting het Reitdiep en Zernike. De gemeente heeft naar aanleiding van deze overlast het initiatief genomen tot realisatie van het fietspad. Na een traject van een jaar is het fietspad nu nagenoeg gereed. In het voorjaar wordt het fietspad nog voorzien van een rode slijtlaag en worden de bermen verder ingericht.