Op voormalig Suikerunieterrein actieve partijen vormen coöperatie

GRONINGEN - De op het voormalige Suikerunieterrein in Groningen actieve ondernemingen en initiatieven gaan in 2017 verder als coöperatieve vereniging.

Leden van de coöperatie zijn:
 • Alex den Braver
 • De Campagne
 • De Museumhaven
 • EM2
 • M0BI
 • Noordoogst
 • P.A.I.R./ Landscape Labs
 • Rebel Rebel Hostel
 • Paradigm
 • Ploeg id3
 • Psy-fi
 • Sjim Hendrix
 • De Wolkenfabriek
De coöperatie gaat professionals inzetten voor terreinbeheer en onderlinge afstemming. Dit om veiligheid, gastvrijheid, een beter overzicht en een betere afstemming tijdens evenementen te waarborgen.

Gemeenschappelijk belang

De op het Suikerunieterrein actieve partijen hebben weliswaar verschillende doelstellingen en ambities, maar hebben een duidelijk gemeenschappelijk belang: zij willen een goede gastheer zijn voor de bezoekers van het terrein én willen tot 2030 zorgen voor een tijdelijke invulling zoals de stad deze ambieert.

Ploeg id3

Sinds 2011 is verkend hoe het Suikerunieterrein ontwikkeld kan worden. De gemeente heeft deze taak uiteindelijk neergelegd bij Ploegi d3; als ontwikkelaar, exploitant en beheerder. Met de krachtenbundeling menen de coöperatie, Ploeg id3 en de gemeente Groningen de doelstelling tot een attractief terrein te komen te kunnen bereiken en het praktisch beheer eenvoudiger uit te voeren.

Doelen

De coöperatie streeft naar:
 • een duidelijk beleid ten aanzien van verkeer en toezicht;
 • aantrekken van nieuwe initiatieven;
 • bevorderen van samenwerking.