Eric Blaauw lector Verslavingskunde op Hanzehogeschool Groningen

GRONINGEN - Dr. Eric Blauw wordt lector Verslavingskunde op de Hanzehogeschool Groningen. Blaauw wordt woensdag 11 januari door het college van bestuur van de Hanzehogeschool Groningen geïnstalleerd.

Bij verslaving hebben mensen vaak het contact met andere mensen verloren.; alle aandacht is gericht op het verslavende middel. Binnen de verslavingszorg wordt wel geprobeerd om contacten met familie en buren te herstellen, maar hulpverleners vinden het moeilijk om de omgeving te betrekken bij mensen met ernstige verslavingsproblematiek. Dit omdat de problemen zeer complex zijn of omdat er veel verschillende partijen betrokken zijn. Daarnaast krimpen de zorgbudgetten en zijn er veel veranderingen in de zorg gaande (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet).

Missing link

Het nieuwe lectoraat Verslavingskunde gaat zich op deze ‘missing link’ richten. Doelgroep zijn verslaafde mensen met een complexe problematiek, waarbij ook de ouders of partners kampen met een verslaving. Vaak hebben deze mensen ook te maken met politie en justitie. In essentie is de doelstelling van het lectoraat om de omgeving van de cliënt te versterken, zodat die meer steun kan bieden aan de cliënt, en om de cliënt te versterken zodat die hulp kan vragen aan zijn omgeving.

Rehabilitatie en Maatschappelijke Participatie

Het embedded lectoraat Verslavingskunde valt onder het lectoraat Rehabilitatie en Maatschappelijke Participatie van de Academie voor Sociale Studies. Ook de Academie voor Verpleegkunde investeert in de onderzoekers die aan dit lectoraat verbonden zijn. Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), dat de kwaliteit van zorg blijvend wil verbeteren, investeert eveneens in het lectoraat dat zich richt op verslaving en de context van de cliënt.

Eric Blaauw

Eric Blaauw (1965) studeerde klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1996 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Leiden op de zorg voor arrestanten in politiebureaus. Daarna verrichtte hij onderzoek bij de Vrije Universiteit Amsterdam en het Erasmus Medisch Centrum onder arrestanten, gedetineerden en tbs’ers op het gebied van stalking, suïcides, psychopathologie, psychopathie en forensische verslavingszorg. Sinds 2008 werkt hij bij VNN als senior onderzoeker en forensisch gezondheidszorgpsycholoog.