Subsidie voor ontwikkeling serious game tegen gehoorschade mbo-studenten

GRONINGEN - Het lectoraat User-Centered Design van de Hanzehogeschool Groningen, de Nationale Hoorstichting, de MBO Raad en &Ranj Serious Games krijgen 20.000 euro subsidie van Kiem Creatieve Industrie (Regieorgaan SIA) voor de ontwikkeling van digitale games tegen gehoorschade bij mbo-studenten.

Naar schatting lopen in Nederland jaarlijks 1 miljoen werknemers het risico om gehoorschade op te lopen tijdens hun werkzaamheden. Arbeidsgerelateerde lawaai-slechthorendheid is dan ook een van meest voorkomende en tegelijk onbehandelbare beroepsziekten in Nederland.

Preventie is cruciaal

Gehoorschade heeft namelijk een onomkeerbaar karakter - het is niet te genezen – en daarom is preventie cruciaal. Desondanks wordt weinig aandacht geschonken aan de preventie van gehoorschade in het mbo-onderwijs, terwijl juist deze groep studenten in hun latere werk vaak met hard geluid geconfronteerd worden.

Serious game ontwikkelen

De Nationale Hoorstichting, de MBO Raad, &Ranj en het lectoraat User-Centered Design van de Hanzehogeschool Groningen willen hier verandering in aanbrengen door een serious game te ontwikkelen om het risicogedrag voor het oplopen van gehoorschade door hard geluid tijdens het werk (blijvend) te verminderen.

Gedragsverandering

In het onderzoek wordt aandacht besteed aan de succesfactoren van serious game-design, zodat langdurige en duurzame gedragsverandering gerealiseerd kan worden. Enerzijds wordt gekeken naar de belevingswereld van de doelgroep en de achterliggende problematiek van gehoorschade, anderzijds wordt onderzoek gedaan naar de relatie van game mechanics, langdurige gedragsverandering en de dagelijkse activiteiten van de doelgroep. Studenten van het Instituut voor Communicatie, Media & IT gaan een bijdrage leveren aan het onderzoek. Het project gaat circa € 30.000 kosten en loopt gedurende het hele kalenderjaar 2017. Na de zomervakantie worden de eerste resultaten verwacht.