Stimulans voor deelname aan kunst en cultuur door ouderen

GRONINGEN - Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk en wethouder Paul de Rook van Groningen hebben dinsdag bij VRIJDAG in Groningen het programma 'Age Friendly Cultural Region' afgetrapt. Zij deden dit door de intentieverklaring 'Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities' te ondertekenen.

Het 2-jarige programma 'Age Friendly Cultural Region' wil de ontwikkeling, promotie en zichtbaarheid van kunst en cultuur voor ouderen stimuleren. Groningen is de eerste regio in Nederland waar stad en provincie dit in 2017/ 2018 samen oppakken.

Actieve deelname ouderen

Stad en provincie Groningen en het Fonds Cultuurparticipatie stimuleren de komende 2 jaar de actieve deelname aan kunst en cultuur door ouderen. De 3 partijen stellen elk 50.000 euro ter beschikking voor de duur van het programma 'Age Friendly Cultural Region'. Ouderen en ouderenorganisaties kunnen bij dit fonds terecht voor financiële ondersteuning van oudereninitiatieven. VRIJDAG en de Hanzehogeschool voeren het 2-jarig programma samen uit. De provincie en de gemeente vinden het belangrijk dat Groninger ouderen het programma zelf vormgeven.

Age Friendly City

Age Friendly City is een concept van de World Health Organization. Meer informatie: www.bijvrijdag.nl