Bouw eerste zonnepark Groningen van start

GRONINGEN - De gemeente Groningen is begonnen met de bouw van het eerste zonnepark van de stad.

Bij Vierverlaten, langs het spoor richting Leeuwarden, komt een park met bijna 8000 zonnepanelen. Hiermee kan ongeveer 2 miljoen kWh per jaar worden opgewekt. Dit is genoeg voor ongeveer 600 huishoudens. Het zonnepark wordt aangelegd door ENGIE en is naar verwachting in april 2017 klaar.

Gresco

De financiering wordt verzorgd door de Groningse Energie Service Compagnie (Gresco), die voor de gemeente Groningen verantwoordelijk is voor het opwekken van hernieuwbare energie, ofwel energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld (energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte, warmte uit net gemolken melk en biomassa).

Overdragen aan inwoners

Het is niet de bedoeling dat de gemeente lang de eigenaar van het park blijft. De panelen worden, met hulp van Grunneger Power, overgedragen aan de inwoners van Groningen. Grunneger Power maakt hiervoor gebruik van een eigen crowdfundingplatform: NoorderBron. Inwoners van de gemeente Groningen kunnen zich nu al aanmelden voor de voorinschrijving via www.noorderbron.nl.

Geen geschikt dak

“We hebben dit project samen opgepakt met Grunneger Power omdat we graag lokale initiatieven ondersteunen om duurzame energie bereikbaar te maken voor alle inwoners van de gemeente Groningen”, stelt wethouder duurzaamheid Mattias Gijsbertsen. “Ook iemand die geen geschikt dak heeft voor zonnepanelen kan op deze manier bijdragen aan een eigen hernieuwbare energieproductie en daarmee aan de energietransitie in de stad.”