Groningen Digital City: actieplan voor digitale economie

GRONINGEN - Om de IT-sector in Groningen van goed naar excellent te brengen bundelen ondernemers, kennisinstellingen en overheden hun krachten in het actieplan 'Groningen Digital City'.

Dit actieplan vormt de basis voor de ontwikkeling van een gezonde en toekomstbestendige digitale economie in Groningen. Dat moet leiden tot behoud en groei van de werkgelegenheid in stad en regio.

Digital Office Groningen

De bundeling van de krachten gebeurt voornamelijk door het inzetten van mens- en denkkracht vanuit de verschillende samenwerkingspartners in het Digital Office Groningen. Onder leiding van een Chief Digital Officer (CDO) zal dit als aanjager, ontwikkelaar en regisseur functioneren om kansen te benutten en ontwikkelingen tot stand te brengen.

Thema's

Daarbij ligt de focus op de thema’s Onderwijs & Arbeidsmarkt, Kennis & Innovatie en Profilering & Vestigingsklimaat. Voor elk van deze thema’s zijn uitdagingen en doelen geformuleerd. Zoals het opleiden van voldoende gekwalificeerd IT-personeel, het vercommercialiseren en benutten van innovatie en het behouden en aantrekken van talenten door Groningen beter op de kaart te zetten als digitale stad. Om het Digital Office Groningen op weg te helpen, levert de gemeente een bijdrage in zowel menskracht als middelen vanuit het Economische Programma G-kwadraat. Meer informatie: www.groningendigitalcity.com