Jan de Jeu in Raad van Toezicht Martini Ziekenhuis

GRONINGEN - Jan de Jeu treedt per 1 januari toe tot de Raad van Toezicht van het Martini Ziekenhuis.

De Raad van Toezicht heeft De Jeu op voordracht van de cliëntenraad benoemd. De Jeu volgt Lenie Kootstra op. Zij is 2 volle termijnen van 4 jaar lid is geweest. Het Martini Ziekenhuis is geen onbekende organisatie voor Jan de Jeu. Hij was er van 1993 tot 2000 sectormanager Faciliteiten. Momenteel is hij werkzaam als vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen.

Kennis van vastgoed en huisvesting

Voorzitter Rik van Terwisga van de Raad van Toezicht: "We zijn blij dat we de heer De Jeu bij ons in de raad kunnen verwelkomen. Hij brengt kennis van vastgoed en huisvesting met zich mee en heeft affiniteit met de zorg, met name vanuit het perspectief van de dienstverlening aan de patiënt. Daarnaast heeft hij grote bestuurlijke en organisatorische kennis en ervaring. "

Belangen van de patiënten

Jan de Jeu: "Ik vind het bijzonder nu in een andere rol weer bij het Martini Ziekenhuis betrokken te zijn. En eervol dat mijn aanstelling op voordracht van de cliëntenraad is. Hij behartigt immers de belangen van de patiënten van het ziekenhuis. Ik vind het heel belangrijk om voorliggende vraagstukken altijd vanuit dat perspectief te benaderen. Ik kijk er dan ook naar uit mijn expertises daarvoor in te mogen zetten."

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het Martini Ziekenhuis bestaat uit minimaal 6 en maximaal 8 personen. De samenstelling is op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van het ziekenhuis en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De leden worden gehonoreerd volgens de richtlijnen van de NVTZ. Hun taak is toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het ziekenhuis. De raad stelt tevens het aantal leden van de Raad van Bestuur vast en heeft het recht van benoeming, schorsing en ontslag van de bestuurders. Ook stelt de raad het salaris en arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur vast.