Van inburgeraar naar mbo-student bij Noorderpoort

GRONINGEN - Noorderpoort heeft de module MBO Schakel geïntroduceerd voor anderstalige nieuwkomers die na hun inburgering een mbo-opleiding willen volgen op Entree-niveau of niveau 2. Cursisten NT2 (Nederlands als tweede taal) kunnen deze module naast hun inburgeringslessen volgen.

De module MBO Schakel bereidt cursisten al tijdens hun inburgering voor op de overstap naar het mbo.

Lesprogramma

Met de module MBO Schakel is het lesprogramma flink uitgebreid. De module bestaat uit rekenlessen, lessen in de ontwikkeling van digitale vaardigheden en beroepslessen waarbij aandacht is voor de oriëntatie op het mbo en de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt gewerkt aan werknemersvaardigheden en het eigen maken van vaktaal.

Taalstage

De module is inmiddels van start gegaan. In januari starten de cursisten met een speciale taalstage in de richting van hun interesseveld. Zo kunnen de deelnemers zowel hun Nederlandse taal verbeteren als zich alvast oriënteren op hun toekomst.