Half miljoen subsidie voor Universitair Netwerk Ouderenzorg

GRONINGEN - Het ministerie van VWS heeft een subsidie van 500.000 euro verleend aan het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG).

Deze subsidie geeft een impuls aan het wetenschappelijk onderzoek in de verpleeghuiszorg, gericht op de verbetering van de kwaliteit van de zorg aan ouderen.

UNO-UMCG

Het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG) is het samenwerkingsverband van het UMCG en 15 ouderenzorgorganisaties in Noordoost-Nederland. Doel van het UNO-UMCG is de kwaliteit van (complexe) zorg aan ouderen in ouderenzorgorganisaties te verbeteren door gezamenlijk onderzoek te doen, opgedane kennis te delen en deze toe te passen in de praktijk.

Minimum dataset dementie

Het UNO-UMCG gaat met de subsidie de ‘minimum dataset dementie‘ verder ontwikkelen. Dit is een database om het beloop van mensen met dementie te monitoren en hierop passende zorg te verlenen. Met de verzamelde gegevens kan ook onderzoek plaatsvinden naar de effecten van zorginnovaties op het psychofarmaca-gebruik en het structureel meten van pijn bij mensen met dementie. Dit laatste is met name belangrijk omdat pijn bij mensen met dementie moeilijk te herkennen is en behandeling daardoor vaak ontbreekt.

Voorschrijven medicatie

Ook het project naar de nut en noodzaak van het voorschrijven van medicatie ter voorkoming van hart- en vaatziekten bij verpleeghuisbewoners krijgt met de subsidie een extra impuls. Dat onderzoek is belangrijk omdat niet aangetoond is dat deze medicatie altijd meerwaarde heeft. Verder wordt extra ingezet op het ondersteunen van de verpleeghuizen bij het benutten van de ontwikkelde kennis om zo de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren.