Tevredenheid over gemeentelijke gymzalen en dojo’s neemt af

GRONINGEN - 65 procent van de gebruikers is tevreden of zeer tevreden over de gemeentelijke gymzalen en dojo's in Groningen. 35 % is ontevreden of zeer ontevreden. Dat blijkt uit een medio 2016 gehouden klanttevredenheidsonderzoek onder de sporters.

Een grote groep respondenten is tevreden over de ligging en de bereikbaarheid van de zalen. Ook het licht, de ruimte, de akoestiek en de kwaliteit van de sportmaterialen en van de sportvloer stemt tot tevredenheid. De ontevredenheid heeft vooral te maken met het onderhoud en de hygiëne van de sportvloer, kleedkamers, douches en toiletten. Over de bewegwijzering, de temperatuur en de luchtkwaliteit in de zaal is men ook minder tevreden.

Percentage tevreden sporters afgenomen

In vergelijking met onderzoek uit 2013 is het percentage tevreden sporters afgenomen. Toen gaf 72 % aan tevreden of zeer tevreden te zijn. Aangezien onderhoud en hygiëne van grote invloed zijn op de totale tevredenheid, gaat de gemeente hier op focussen. Daarbij zal zij ook de gebruikers wijzen op hun verantwoordelijkheid.

Sport050

Het onderzoek is in opdracht van Sport050 uitgevoerd door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente Groningen. De rapporten zijn geplaatst op www.os-groningen.nl.