Groningen kiest voor K&C voor cultuuronderwijs

GRONINGEN - Provincie en gemeente Groningen hebben K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur uit Assen, gevraagd het cultuuronderwijs in Groningen verder te ontwikkelen.

Directeur Marieke Vegt van K&C: “Het is een fantastische kans om onze kennis en ervaring op het gebied van cultuuronderwijs te delen en ons werkgebied uit te breiden. We gaan ons team versterken met nieuwe collega’s die de Groningse cultuur, taal en schoolkarakteristieken goed kennen om alle taken uit te voeren. We zetten voort wat goed gaat en dagen de Groningse kunst- en cultuursector uit om een actievere rol te spelen in het onderwijs. Wij zijn nieuw dus reken er maar op dat wij andere vragen gaan stellen,”

Cultuuronderwijs verbinden aan taal en rekenen

K&C wil scholen helpen om cultuuronderwijs te verbinden aan vakken als taal en rekenen. Scholen, culturele organisaties en individuele kunstenaars worden gestimuleerd om samen te werken. Marieke Vegt: “Het doel is dat we alle kinderen en jongeren kennis laten maken met kunst en cultuur. Goed cultuuronderwijs moet voor iedere Groningse school vanzelfsprekend zijn. Niet als een leuke vrijdagmiddagactiviteit, maar als onderwijsvak. Iedere leerkracht moet volgens K&C kunnen bijdragen aan de creativiteitsontwikkeling van leerlingen. Daarom vinden wij de samenwerking met PABO’s en kunstvakopleidingen belangrijk.” K&C vraagt de Hanzehogeschool de leeropbrengsten van cultuuronderwijs bij leerlingen zichtbaar te maken. Het hiervoor benodigde onderzoek is uniek in Nederland en wordt in noordelijk verband uitgevoerd.

Cultuureducatie met Kwaliteit

K&C gaf de afgelopen 2 jaar al uitvoering aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen. 88% procent van alle Groninger basisscholen neemt hieraan deel. Ook coördineert K&C het vervoersproject Culturele Mobiliteit in Groningen. Dankzij dit project kunnen leerlingen van Groninger scholen tegen een betaalbare prijs met de kunst- of erfgoedbus naar culturele instellingen als het Groninger Museum, Klooster Ter Apel en het Veenkoloniaal Museum. In de stad Groningen werkt K&C in het Cultuurmenu Groningen samen met een aantal grote culturele instellingen. Scholen die dit menu afnemen bezoeken theatervoorstellingen en concerten met de kinderen en maken kennis met moderne kunsten en erfgoed.

Kunstraad Groningen

De provincie en gemeente Groningen hadden de subsidieaanvraag van K&C voorgelegd aan de Kunstraad Groningen die positief adviseerde: 'K&C heeft een duidelijke visie op cultuuronderwijs en weet scholen te prikkelen om meer aan creativiteits- en identiteitsontwikkeling te werken. Uit de ervaringen in Drenthe en het programma Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen blijkt dat de verbindende werkwijze en onafhankelijke positie van K&C wordt gewaardeerd en vruchten afwerpt.'