Fietsers positief over Fietsroute Plus Groningen-Bedum

GRONINGEN - Fietsers zijn heel positief over de Fietsroute Plus tussen Groningen en Bedum. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie Groningen.

De Fietsroute Plus tussen Groningen en Bedum werd in 2015 opgeleverd. Om te kijken of het fietspad voldoet aan de doelstellingen, liet de provincie een belevingsonderzoek doen onder ruim 500 gebruikers van het fietspad. Doelstellingen van de Fietsroute Plus waren het aantal fietsers tussen Groningen en Bedum te laten toenemen, de tevredenheid over de fietsroute te vergroten en de veiligheid te verbeteren. 25 % van de ondervraagden geeft aan dat ze meer zijn gaan fietsen sinds de aanleg van de Fietsroute Plus. Het overgrote deel hiervan pakt ook minder de auto. Nu maken dagelijks gemiddeld meer dan 1000 mensen gebruik van de fietsroute.

Gemiddeld een 7,8

De Fietsroute Plus krijgt van ondervraagden gemiddeld een 7,8. Ze zijn te spreken over de vlakheid van het fietspad, over de afwatering en over de doorstroming op de fietsroute. De veiligheid waarderen de geënquêteerden met een 7,6. Het is nog te vroeg om vast te kunnen stellen of het aantal ongelukken op het fietspad ook daadwerkelijk is afgenomen, omdat de cijfers hiervan nog niet bekend zijn.

Kritisch over verlichting

De ondervraagden zijn nog kritisch over de verlichting langs de fietsroute. Die krijgt van hen een 6-. Een gevolg van de keuze van de provincie niet de hele fietsroute te verlichten; in verband met het provinciale duisternisbeleid. Alleen bij zijwegen en kruispunten is verlichting geplaatst. Bovendien is het fietspad in een lichte kleur beton uitgevoerd, zodat het beter te zien is in het donker. De provincie onderzoekt nog of ze extra maatregelen gaat nemen voor de verlichting.

Fietsroute Plus

Een Fietsroute Plus is een fietspad dat breder en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. Met de aanleg van deze fietsroutes moet het fietsen prettiger en veiliger worden, waardoor op afstanden tot 15 kilometer meer mensen voor de fiets kiezen in plaats van de auto. De Fietsroute Plus Groningen-Bedum is 1 van de 6 Fietsroutes Plus die in de provincie Groningen gepland staan. Naast deze fietsroute ligt er al een Fietsroutes Plus naar Zuidhorn. Daarnaast komen er nog Fietsroutes Plus naar Ten Boer, Winsum, Leek en Haren en mogelijk naar Assen. De fietsverbinding naar Ten Boer wordt op dit moment aangelegd.