UMCG en UMCU bundelen expertise op gebied aangeboren hartafwijkingen

GRONINGEN - De (kinder)hartchirurgische afdelingen van de Universitaire Medische Centra van Groningen (UMCG) en Utrecht (UMCU) gaan samenwerken in de zorg voor mensen met aangeboren hartafwijkingen.

Het samenwerkingsverband van het UMCG en UMCU is gericht op het tot stand brengen van een multidisciplinair centrum voor congenitale (aangeboren) hartafwijkingen op 2 volwaardige locaties, met behoud van eigen identiteit. Het samenbrengen van de expertise van beide centra moet leiden tot betere zorg voor patiënten met deze weinig voorkomende aandoeningen. De samenwerking waarborgt bovendien de beschikbaarheid van deze zorg in beide regio’s.

Hoog complexe zorg

De chirurgische behandeling van kinderen met aangeboren hartafwijkingen is hoog complexe zorg die om deze reden in Nederland geconcentreerd is in een beperkt aantal academische ziekenhuizen. Door het vormen van 1 chirurgische afdeling voor aangeboren hartafwijkingen op 2 locaties worden de behandelaars samengebracht onder 1 gezamenlijke leiding. Elke patiënt krijgt zorg op maat, georganiseerd door het gezamenlijke team. Uitgangspunt daarbij is dat de zorg in 1 keten, voor alle leeftijdscategorieën, is afgestemd waarbij de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt wordt aangeboden.

Afstemming

In de eerste fase van de samenwerking wordt geïnvesteerd in het op elkaar afstemmen van de zorgketens en het eenduidig maken van alle processen. Ook worden enkele complexe en zeldzame procedures geconcentreerd in 1 van beide UMC’s, zoals kinder-long-transplantaties en hart-long-transplantaties in het UMCG en Norwoodoperaties voor het hypoplastische linker-hart syndroom in het UMCU. In (de loop van) 2017 houden de beide huizen een eerste gezamenlijk congres over de zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking.